ZERES serija

zeres
Serija ZERES koncipirana je sa ciljem da objedini najbolje osobine potpuno električnih mašina VENUS II i servo-hidrauličnih mašina MARS II.  Rezultat je izuzetno prilagodljiva, hibridna mašina za brizganje, sa servo-električnim pogonom pužnog vijka i na otvaranju/ zatvaranju kalupa, a servo-hidrauličnim pogonom izbacivača i cilindra za upravljanje jezgrama.

ZERES nudi sve prednosti potpuno električnih mašina: preciznost, uštedu energije, kratke cikluse i lako održavanje i čistoću radne sredine, uz integrisanu hidrauliku i nižu cenu u odnosu na potpuno električne mašine.