Multikolor - 2K

Dvokomponentne mašine za brizganje plastike odlikuju se modularnom izvedbom koja omogućava različite kombinacije jedinica za zatvaranje i ubrizgavanje, kako bi se postigla optimalna konfiguracija prema zahtevu korisnika.

Pogon mašina može biti servo-hidraulični (serije MARS WM i JUPITER WM), ili hibridni/električni (serija ZERES WM). 

Pozicija sekundarne jedinice za brizganje može biti vertikalna, paralelna, bočno postavljena ili pod uglom u odnosu na primarnu jedinicu za brizganje. 

Takođe, moguće su kombinacije ubrizgavanja 3 ili čak 4 različite komponente. 

Mašine mogu biti opremljene rotirajućim stolom gde se cela pokretna strana alata rotira, ili rotirajućom osovinom gde se rotira samo jezgra alata.