Nova generacija mašina JUPITER III

06 2019

 

Kompaktno rešenje sa dve kalupne ploče sada sa još više prostora za montažu kalupa i više mogućnosti za integraciju i digitalizaciju proizvodnje  

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u razvoju rešenja sa dve kalupne ploče, generacija 3 JUPITER serije iz Haitian Plastics Machinery sada nudi otvoreni sistem i upravljačku platformu za digitalizaciju procesa, kao i brojne inovacije i poboljšanja.

Spoljne dimenzije mašina Generacije 3 sada su još manje - veća je ušteda prostora, dok su hodovi otvaranja i dimenzije kalupnih ploča povećane, što predstavlja veliku prednost kod proizvoda velikog formata kao što su kontejneri za smeće, logističke palete, bela tehnika ili delovi u automobilskom sektoru. Promene alata sada su takođe lakše i radovi održavanja mogu se obaviti brže.

Napredak u tehnologiji proizvodnje zbog inovacija u dizajnu doveo je do stabilnijih kretnji stroja i značajnog skraćenja suhog ciklusa. U poređenju sa Generacijom 2, suhi ciklus kod Generacije 3 skraćen je za čak 10%, što omogućava kraće cikluse i veće uštede energije.

Nova upravljačka platforma za prilagođene procesne sekvence

Važna komponenta tehnologije treće generacije je digitalizacija procesa, a time i pristup otvorenoj integraciji za sva buduća okruženja. Sa tehnologijom "Motion Plus", Haitian International je spojio postojeće i nove tehnologije kako bi osigurao neometanu interakciju čoveka i mašine i podržao digitalizaciju proizvodnih procesa od strane korisnika. Važna komponenta nove platforme je kontrolni sistem podržan senzorima koji optimizira najvažnije proizvodne procese i podržava komunikaciju sa svim uobičajenim informatičkim platformama.

 

Novosti i optimizacije serije Jupiter III

Jedinica za zatvaranje: 

• Kompaktan dizajn: više prostora za velike kalupe, više slobodnog prostora u proizvodnji i produženi hodovi za kretanje kalupa i izbacivač kao opcija.

• Četiri nezavisna cilindra za bravljenje kratkog hoda: precizno podešavanje visine kalupa, uravnotežena sila na svakoj vodilici, kalup ostaje zatvoren tokom paralelnog kretanja

• Novi sistem paralelnog bravljenja: brz i precizan odziv 

• Zatvaranje kalupa: povećanja preciznost i brzina; kraći ciklusi, tihi rad

Jedinica za ubrizgavanje

• Linearne vođice za glavna kretanja: niže trenje i manja potrošnja energije, veća preciznost

• Slobodan izbor između višestrukih funkcija ubrizgavanja za veću učinkovitost ubrizgavanja i prošireni raspon primene 

• Okretna jedinica za ubrizgavanje: brža promena pužnog vijka i cilindra, lakše održavanje

 

 Pogonski sistem

• Nova, vrlo dinamična pogonska jedinica: veći okretni moment, veća efikasnost, manje prostora

• GreenVantage: ušteda energije, fino podesivi pogon s manjom potrošnjom energije i smanjenim nivoom buke