TC serija

Serija vertikalnih brizgalica bez vođica, sa horizontalnim ubrizgavanjem i vertikalnim zatvaranjem.
 

Dva hidraulično balansirana cilindra za zatvaranje, sile zatvaranja od 14 do 120 tona.
Horizontalna jedinica za ubrizgavanje, nitrirani pužni vijci i cilindri, pogonski motor velike snage.
Mase ubrizgavanja od 36 do 8000g, širok spektar primena.

Upravljačka jedinica najnovije generacije (Omron). Precizna kontrola i upravljanje; PID kontrola temperature, kontrola pritiska i protoka proporcionalnim ili servo ventilima.

Četiri izvedbe u ponudi: Fiksni radni sto- modeli TC,
klizni sto sa 1 stanicom-modeli TC-S single-slide,
klizni sto sa 2 stanice-modeli TC-DS double-slide,
rotirajući sto-TC-R rotary.

Katalog sa detaljnim tehničkim karakterstikama preuzmite na linku TC serija sa tehn. karakteristikama.pdf