IAPETUS serija

masine za brizganje plastike"Multi-Color" mašine za brizganje plastike. Modularna izvedba omogućava kombinacije jedinica za zatvaranje i ubrizgavanje,kako bi se postigla optimalna konfiguracija, prema zahtevu korisnika.

Izvedbe:
masine za brizganje plastikeDvobojna mašina sa okretnim stolom i
širokim kalupnim pločama
Dvobojna mašina sa okretnim stolom i
uskim kalupnim pločama
Dvobojna mašina sa okretnim stolom i
rotirajućim vratilom

masine za brizganje plastike

Nakon prvog ubrizgavanja (komponente A i B), kalup se otvara i rotira za 180º, zatim zatvara i nakon toga sledi drugo ubrizgavanje.

Sendvič / multikolor mašina za brizganje

masine za brizganje plastike

Specijalna mlaznica omogućava istovremeno ubrizgavanje dva različita materijala (boje). Na taj način može se dobiti mozaički izgled proizvoda ili proizvod sa više različitih slojeva.

masine za brizganje plastike

Co-injection multikolor mašina za brizganje

masine za brizganje plastike

Mašina ima dve jedinice za ubrizgavanje, koje mogu biti postavljene paralelno, vertikalno ili pod uglom.
Dve komponente (boje) se sinhronizovano ili sekvencijalno ubrizgavaju kroz dva ulivna kanala, u istu kalupnu šupljinu.

masine za brizganje plastike

Multikolor mašina za brizganje sa rotirajućim vratilom

masine za brizganje plastikeMašina ima dve paralelne jedinice za ubrizgavanje, pokretno jezgro i rotacioni mehanizam pogonjen servo motorom (rotirajuće vratilo).

Nakon ubrizgavanje prve komponente (boje), kalup se otvara, pokretno jezgro sa radnim komadom se odvaja i rotira za 180º. Zatim se kalup zatvara i ubrizgava druga komponenta (boja).

masine za brizganje plastike