IAPETUS serija

Dvokomponentne mašine za brizganje plastike IAPETUS odlikuju se modularnom izvedbom koja omogućava različite kombinacije jedinica za zatvaranje i ubrizgavanje, kako bi se postigla optimalna konfiguracija prema zahtevu korisnika.

Dostupne izvedbe:

Dvobojna mašina sa okretnim stolom 

U ponudi su dvobojne mašina sa okretnim stolom i širokim kalupnim pločama, uskim kalupnim pločama ili rotirajućim vratilom

Sendvič / multikolor mašina za brizganje

Specijalna mlaznica omogućava istovremeno ubrizgavanje dva različita materijala (boje). Na taj način može se dobiti mozaički izgled proizvoda ili proizvod sa više različitih slojeva.

Co-injection multikolor mašina za brizganje

Mašina ima dve jedinice za ubrizgavanje, koje mogu biti postavljene paralelno, vertikalno ili pod uglom.

Dve komponente (boje) se sinhronizovano ili sekvencijalno ubrizgavaju kroz dva ulivna kanala, u istu kalupnu šupljinu.

Multikolor mašina za brizganje sa rotirajućim vratilom

Mašina ima dve paralelne jedinice za ubrizgavanje, pokretno jezgro i rotacioni mehanizam pogonjen servo motorom (rotirajuće vratilo).

Nakon ubrizgavanje prve komponente (boje), kalup se otvara, pokretno jezgro sa radnim komadom se odvaja i rotira za 180º. Zatim se kalup zatvara i ubrizgava druga komponenta (boja).