ZERES serija

zeresHibridne mašine za brizganje plastike

Serija ZERES koncipirana je tako da objedini najbolje osobine potpuno električnih mašina VENUS II i servo-hidrauličnih mašina MARS II.

Rezultat = izuzetno prilagodljiva, hibridna mašina za brizganje, sa servo-električnim pogonom pužnog vijka i na otvaranju/ zatvaranju kalupa, a servo-hidrauličnim pogonom izbacivača otpresaka i cilindra za upravljanje jezgrama.

ZERES nudi sve prednosti potpuno električnih mašina: preciznost, uštedu energije, kratke cikluse i lako održavanje i čistoću radne sredine, uz integrisanu hidrauliku i nižu cenu u odnosu na potpuno električne mašine.

Zeres serija pokriva raspon sila zatvaranja od 40 do 230 t, a modularna konstrukcija omogućava odabir između 4 različite jedinice za ubrizgavanje.

Pored izuzetnih performansi, Zeres mašine ostvaruju velike uštede na više nivoa: 
- Paralelne (istovremene) radnje na svim osama za kratke cikluse:  kod ZE400 suvi ciklus je max 1 s, a kod ZE2300 manje od 2 s.
- Servo električni pogon ostvaruje značajne uštede energije.
- Redizajniran mehanizam za zatvaranje sa 5 tačaka oslanjanja smanjuje trenje i produžava radni vek mašine.
- Poboljšan centralizovan sistem za podmazivanje značajno smanjuje potrošnju maziva.

PREUZIMITE BROŠURE: 

Brošura ZERES

Tehničke karakteristike ZERES

zeres masine

zeres masine

Najnovija upravljačka tehnologija: SIGMATEK Austrija

    zeres masineNove softverske mogućnosti za unapređenje proizvodnog ciklusa
  • 15' kolor touch screen monitor
  • 3 USB konektora za prenos podataka
  • Memorija za do 200 kalupa
  • Precizna kontrola kvaliteta proizvoda
  • Olakšana upotreba kontrolnog interfejsa
  • LED indikator procesa proizvodnje
  • Korisnički meni na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku
  • Upotreba lozinke za sigurniji rad