ZERES serija

zeresHibridne mašine za brizganje plastike

Serija ZERES koncipirana je i razvijena tako da objedini najbolje osobine potpuno električnih mašina VENUS II i servo-hidrauličnih mašina MARS II. Rezultat je izuzetno prilagodljiva, hibridna mašina za brizganje, sa servo-električnim pogonom pužnog vijka i na otvaranju/ zatvaranju kalupa, a servo-hidrauličnim pogonom izbacivača otpresaka i cilindra za upravljanje jezgrama.
ZERES nudi sve prednosti potpuno električnih mašina: preciznost, uštedu energije, brz ciklus, kao i lako održavanje i čistoću radne sredine, a uz značajno nižu cenu.

zeres masine

Zeres serija pokriva raspon sila zatvaranja od 40 do 230 t, a modularna konstrukcija omogućava odabir između 4 različite jedinice za ubrizgavanje.

Pored izuzetnih performansi, Zeres mašine štede energiju, vreme i novac na više nivoa. Servo-električna jedinica za ubrizgavanje za velika ubrzanja ostvaruje značajne uštede energije. Paralelne (istovremene) radnje na svim osama značajno smanjuju vreme radnog ciklusa; kod ZE400 suvi ciklus je max 1 s, a kod ZE2300 manje od 2 s.

Redizajniran mehanizam za zatvaranje sa 5 tačaka oslanjanja smanjuje trenje i produžava radni vek mašine. Poboljšan i centralizovan sistem za podmazivanje značajno smanjuje potrošnju maziva.
Jedinica za ubrizgavanje može da se zakreće, što omogućava brzu i jednostavnu zamenu pužnog vijka i olakšano održavanje.

zeres masine

zeres masine

Najnovija upravljačka tehnologija: SIGMATEK Austrija

    zeres masineNove softverske mogućnosti za unapređenje proizvodnog ciklusa
  • 15' kolor touch screen monitor
  • 3 USB konektora za prenos podataka
  • Memorija za do 200 kalupa
  • Precizna kontrola kvaliteta proizvoda
  • Olakšana upotreba kontrolnog interfejsa
  • LED indikator procesa proizvodnje
  • Korisnički meni na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku
  • Upotreba lozinke za sigurniji rad