Temperirala i čileri

SIC-A-R2 čileri (hlađeni vazduhom)

SIC-A-R2 čileri su namenjeni za hlađenje kalupa za brizganje plastike, a mogu se koristiti i za druge namene, u svrhu hlađenja i održavanja radne temperature. Radni medijum R410A. Opseg hlađenja od 7 - 35°C. Tačnost regulacije temperature ±0,1°C. Rezervoar od nerđajućeg čelika. Zaštitni uređaji za previsoki / preniski pritisak freona, za sprečavanje samozamrzavanja, preopterećenje pumpe i kompresora.

Preuzmite katalog: SIC-A-R2 industrijski čileri.pdf

Osnovne karakteristike na linku Prednosti SIC-A-R2-P čilera.pdf

SIC–W-R2 čileri (hlađeni vodom)

SIC-W-R2 čileri namenjeni su za hlađenje kalupa za brizganje plastike, kao i druge namene, u svrhu hlađenja i održavanja radne temperature. Radni medijum R410A. Opseg hlađenja od 7 - 25°C. Tačnost regulacije temperature ±1°C. Rezervoar od nerđajućeg čelika. Zaštitni uređaji za previsoki / preniski pritisak freona, za sprečavanje samozamrzavanja, preopterećenje pumpe i kompresora.

Preuzmite katalog: SIC-W-R2.pdf

SFR regulatori / indikatori protoka vode

Koriste se za regulaciju i nadgledanje protoka vode za hlađenje kalupa, uz uređaje za temperiranje ili čilere. Modularne su izvedbe, pa je moguća kombinacija prema potrebama korisnika. U standardnoj izvedbi se isporučuju sa 2, 4, 6, 8, 10 i 12 krugova regulacije. Odlikuje ih vrlo jednostavna montaža i rukovanje, lako održavanje i dug radni vek. Pored mogućnosti regulacije i praćenja protoka, moguća je i kontrola temperature vode za hlađenje (ugrađen termometar).

Preuzmite katalog: Regulatori protoka SFR.pdf

STM – O temperirala (grejači ulja)

STM–O temperirala se isporučuju u dve varijante; standardni i za povišene temperature. Koriste se za zagrevanje i održavanje temperature kalupa za brizganje, a mogu se koristiti i za druge slične namene. Ulje visoke temperature se vraća iz kalupa u rezervoar za hlađenje i tu se hladi metodom indirektnog hlađenja. Zatim se pumpama visokog pritiska ponovno potiskuje u rezervoar za zagrevanje i konačno u kalup. Max temperatura ulja kod standardnih modela je 200°C, a kod modela za povišene temperature i do 300°C. Tačnost regulacije temperature kalupa ±0,5°C .

Preuzmite katalog: STM.pdf

STM – W temperirala (grejači vode)

Koriste se za zagrevanje i održavanje temperature kalupa za brizganje, čime se dobija znatno kvalitetniji proizvod preciznije definisanih karakteristika. Radni medijum je voda, koja se može zagrejati na temperaturu do 160°C (modeli za visoke temperature) ili standardno 90-120 °C. Koristi se direktni metod hlađenja u standardnoj izvedbi, a indirektni kod modela za visoke temperature i povišenog radnog pritiska. Kontroler temperature Omron održava temperaturu u granicama ±0,5°C.

Preuzmite katalog: STM-W srp.pdf

STM – HPW temperirala za visoke temperature i pritiske

STM–HPW (High temperature and Pressure Water) temperirala se koriste za zagrevanje i održavanje temperature kalupa za brizganje, pri čemu postižu višu temperaturu (180°C) i veći pritisak (12 bar) medijuma za temperiranje kalupa. Radni medijum je voda, a koristi se indirektni metod hlađenja. Kontroler temperature Omron održava temperaturu u granicama ±0,5°C.

Preuzmite katalog: STM-HPW.pdf

STM – WF temperirala velikog protoka

STM-WF (large Water Flow) temperirala se koriste za temperiranje kalupa i u druge slične namene. Radni medijum je voda, koja se može zagrejati na temperaturu do 120°C. Max protok je do 533 l/min, a pritisak do 4,5 bar., posebno pogodno za upotrebu u procesu ekstrudiranja i sl. Kontroler temperature održava temperaturu u granicama ±0,5°C.

Preuzmite katalog: STM-WF.pdf

saznajte više o prednostima na linku Meet Shini auxiliary equipment - STM-WF.pdf

STM – W /O temperirala (voda / ulje)

STM-W/O temperirala se koriste za temperiranje kalupa i u druge slične namene. Radni medijum može biti voda (W) ili ulje (O). Max temperatura 95°C za vodu ili 160°C za ulje, max protok 55 l/min, pritisak 3,4 bar. Zapremina rezervoara za radni medijum od 12 do 16 l. Kontroler održava temperaturu u granicama ±0,5°C.

Preuzmite katalog: STM-WO.pdf