Sušare za plastiku

CD komorna sušara za plastiku

Materijal koji se suši je smešten u mobilne tepsije od nerđajućeg čelika. Vazduh iz atmosfere se ventilatorima usmerava preko cevnih grejača i difuzora u komoru za sušenje. Usmerivačima strujanja vrućeg vazduha osigurano je jednolično sušenje materijala. Vlažni vazduh se izbacuje kroz izlazni otvor. Uglavnom se koristi za istovremeno sušenje različitih termoplasta, kao i u svrhu sušenja malih količina materijala, npr. pri probama kalupa. CD (Cabinet Dryer) takođe se može koristiti za različite namene sušenja u elektro, farmaceutskoj, grafičkoj industriji itd.

Preuzmite katalog:CD.pdf

SHD protočne sušare za plastiku

Protočne sušare SHD serije (Shini Hopper Dryer) omogućavaju efikasan i ekonomičan način odstranjivanja vlage iz granulata, koja je nastala u toku pakovanja, transporta ili skladištenja.  Pogodne su za sušenje ne-higroskopnih materijala kao što su PP, PE i sl. Vazduh iz atmosfere se pomoću ventilatora usisava i preko cevnih grejača potiskuje u radnu komoru sušare. Zasićen, vlažan vazduh se izbacuje iz radne komore kroz izlaznu cev na gornjem delu sušare. Sušare mogu biti montirane direktno na mašinu umesto standardnog koša za materijal ili na mobilni nosač pored mašine. U standardnoj opremi je digitalni kontroler sa LCD displejom i 24/7 programiranjem automatskog rada sušare. U ponudi je 13 modela različitih zapremina, kao i širok spektar dodatne opreme za odvajanje prašine, uštedu energije, odvajanje metalnih opijljaka itd.

Preuzmite katalog: Protočne sušare SHD-SL.pdf

Kratak pregled osnovnih karakteristika pogledajte na linku Meet Shini auxiliary equipment - SHD-SL.pdf

SHD-U protočne sušare za plastiku

SHD-U (Shini Hopper Dryer-Euro design) rade na principu uduvavanja vrućeg vazduha (kao kod SHD sušara) u radnu komoru sušare i stvaranja vrtloga, kojim se postiže optimalan efekat sušenja. Izrađene su od nerđajućeg čelika kako bi se izbegla kontaminacija granulata. U kombinaciji sa generatorima suvog vazduha (silikatni rotori) pogodne su za sušenje tehničkih termoplasta. Drugačijeg su dizajna u odnosu na standardne SHD sušare, sa većom ponudom dodatnih opcija i podešavanja. U ponudi je 25 modela, kapaciteta od 20 do 8000 litara.

Preuzmite katalog: SHD-U.pdf

Kratak pregled osnovnih prednosti na linku Meet Shini SHD-U.pdf

SCD sušara za tehničke termoplaste ‘’All-in-One’’

Shini Compact Dryer serija objedinjuje u kompaktnu celinu protočnu sušaru sa silikatnim saćem, automatizovan transport materijala za punjenje sušare i transport osušenog materijala do potrošača. Namena je prvenstveno za sušenje tehničkih termoplasta. Silikatni rotor obezbeđuje sigurno snabdevanje suvim vazduhom sa tačkom rošenja ispod -40ºC. Podešavanje i kontrola radnih parametara se vrše preko LCD monitora. Pored toga, sušara ima mogućnost vizuelne kontrole radne komore.

Preuzmite katalog:SCD All In One sušare.pdf 

SDD sušara sa silikatnim saćem za tehničke materijale

Kod serije SDD (Shini Dehumidifying Dryer) u kompaktnu celinu su integrisani radna komora za sušenje termoplasta i uređaj za proizvodnju suvog vazduha – generator suvog vazduha. Glavna namena je za sušenje tehničkih termoplasta, kao npr. PA, PC, PBT, PET i sl. U idealnim uslovima suvi vazduh je sa tačkom rošenja ispod -40ºC. Za razliku od SCD sušara, SDD modeli ne obuhvataju i integrisan sistem transporta materijala.

Preuzmite katalog: SDD.pdf

SD-H generator suvog vazduha 

SD-H (Shini Dehumidifyer - Honeycomb) uređaji se koriste za generisanje suvog vazduha, koji se dalje u procesu koristi za sušenje higroskopnih tehničkih termoplasta, koji se ne mogu dovoljno kvalitetno osušiti klasičnim metodama. Koriste se u sistemu sa protočnim sušarama SHD i SHD-U, u okviru SCD All In One sušara, kao i SDD modela sa automatizovanim transportom. SD-H generatori recikliraju vrući, vlagom zasićeni vazduh koji izlazi iz komore za sušenje, generišu suvi vazduh stabilne temperature sa tačkom rošenja -40ºC i ponovno ga vraćaju u proces. Odvlaživanje vazduha se odvija u rotirajućem silikatnom situ, tzv. saću (honeycomb). Suvi vazduh u idealnim uslovima može biti sa tačkom rošenja ispod -40ºC ili -50ºC kod modela SD-H. U ponudi je 15 modela, od kojih najveći može obezbediti do 4.000m3/h suvog vazduha.

Preuzmite katalog: Generator suvog vazduha SD-H.pdf

SCAD protočna sušara sa komprimovanim vazduhom

SCAD (Shini Compressed Air Dryer) predstavlja kombinacija protočne sušare i automatskih transportera granulata u jednu kompaktnu celinu. Posebno su pogodne za primenu kod vertikalnih mašina za brizganje plastike i u pogonima sa niskim krovom. Transport granulata se vrši strujanjem vazduha pod pritiskom, tako da je smanjen nivo buke u radu, uz vrlo malu potrošnju energije.

Preuzmite katalog: SCAD.pdf

SCR kristalizator PET-a

SCR kristalizatori (Shini PET Crystallizer) sa zatvorenom petljom regulacije koriste se za kontinuiranu kristalizaciju ne-kristaliziranog PET regenerata ili granulata. Obrađeni materijal se nakon toga može sušiti. Kristalizirani materijal može biti uskladišten ili transportovan u protočnu sušaru.

Preuzmite katalog: SCR.pdf

SMD sušač kalupa

SMD (Shini Mold Sweat Dehumidifyer) uređaj koristi se za odstranjivanje vlage koja se kondenzuje na površini kalupa u toku rada. Do intenzivnog kondenzovanja vlage na površinama kalupa dolazi naročito pri bržem ciklusu proizvodnje, kada se za hlađenje kalupa koristi pothlađena voda iz uređaja za hlađenje (čilera), npr. prilikom brizganja PET pretformi. Vlaga se odstranjuje suvim vazduhom, koji se proizvodi u silikatnom rotoru (generator suvog vazduha). Tačka rošenja suvog vazduha je od 0ºC do -10ºC.

Preuzmite katalog: SMD.pdf

 

 Magneti za koš MR

Magneti za koš MR koriste se za jednostavno i efikasno odvajanje metalnih opiljaka iz materijala. Postavljaju se u koš sušare ili mašine za preradu plastike gde odvajaju metalne opiljke iz materijala koji prolazi kroz magnetne šipke i tako sprečavaju oštećenja pužnog cijka i cilindra. U ponudi je nekoliko modela: MR-5 sa 5 magnetnih šipki, MR-7 sa sedam šipki, MR-9 sa devet i MR-11 sa jedanaest šipki. Dodatne informacije o ovim magnetima možete naći u brošuri za SHD sušare na linku Protočna sušara SHD srp.pdf