Oprema za doziranje i mešanje

SPV-U Proporcinalni ventili

Opšte:

masine za brizganje plastikeSPV-U proporcionalni ventili služe za mešanje regenerata i originalnog materijala u zadanom odnosu, pre prerade u cilindru za topljenje.
Mogu se montirati direktno na transporter granulata ili u liniju za transport.
Glavne odlike su preciznost i jednostavno rukovanje.

  Karakteristike:
 • Jednostavna montaža i rukovanje
 • Konstruktivna izvedba koja obezbeđuje vrlo dobar transport granulata
 • Stabilnost u radu elektromagnetnog ventila obezbeđije precizan rad vazdušnog cilindra i proporcionalno mešanje originalalnog granulata i regenerata
 • Ako je ventil montiran na transporter granulata iz serije SAL-U, nije potrebna
  upravljačka kutija
 • masine za brizganje plastikeKao opcija, isporučuje se upravljačka kutija za ostale načine korišćenja ventila

Preuzmite katalog

SCM Volumetrijski dozatori

Opšte:

masine za brizganje plastikeVolumetrijski (zapreminski) dozatori SCM se koriste za precizno automatsko doziranje i mešanje originalnog materijala, regenerata, masterbača ili aditiva.
Kao pogon se koristi DC elektromotor. Na osnovu zadanog odnosa mešanja, mikroprocesor precizno kontrolira rotaciju pužnog vijka za doziranje, kako bi se postigla izlazna tačnost u okvirima od ±1%. Pogonski motor je preko reduktora, sa prenosnim odnosom 38:1 ili 75:1, povezan sa pužnim vijkom prečnika 12, 14 ili 16mm.
U ponudi je šest modela dozatora, kapaciteta od 0,1 do 32 kg/h.
U ponudi su i dvostruki dozatori, kao kombinacija dva jednodelna dozatora, a također i uređaj za mešanje.

  Karakteristike:
 • Mikroprocesorski upravljački uređaj sa memorijom za 50 receptura
 • Eksterni signal može se direktno povezati sa upravljačkom kutijom
 • Hromirani pužni vijci
 • Modularna konstrukcija omogućuje različite konfiguracije i jednostavno
  čišćenje
 • Magnetni separator u kućištu dozatora sprečava mogućnost oštećenja
  mašine zbog metalnih nečištoća u granulatu
 • Kod modela sa duplim dozatorima, u standardnoj opremi je mešač
 • Centralni glavni koš za materijal je standardna oprema duplih dozatora,
  a dodatna oprema kod mono dozatora
 • Ako se dozator montira u sklopu sa sušarama SHD-100 ili modelima većim
  od SHD-100-U, koristi se ojačani nosač
 • Uređaj je izrađen po CE standardima

Preuzmite katalog

SCM-4 Četverokomponentni volumetrijski dozatori

Opšte:

masine za brizganje plastikeVolumetrijski (zapreminski) dozatori serije SCM-4 su pogodni za automatsko proporcionalno mešanje 4 komponente, npr.; original + regenerat + masterbač + aditiv.
Za pogon se koristi DC motor, bez četkica. Upravljanje je mikroprocesorsko, sa dodirnim ekranom. U skladu sa zadanim odnosom mešanja, automatski će se podesiti brzina pužnog dozatora. Tačnost doziranja svake komponente je u granicama ± 1%. Pogonski moment se prenosi preko reduktora sa prenosnim odnosima 38:1 ili 75:1, a prečnici pužnih dozatora su 12, 14 ili 16mm, po izboru.

  Karakteristike:
 • masine za brizganje plastikeDC motor bez četkica, ne zahteva održavanje
 • Memorija za 50 receptura
 • Mikroprocesorsko upravljanje, inteligentno i precizno upravljanje
 • Dodirni ekran
 • Tvrdo hromirani pužni dozatori
 • Modularna konstrukcija, jednostavna za rastavljanje i čišćenje
 • U standardnoj opremi je mešač (blender)
 • U standardnoj isporuci je centralni glavni koš
 • Ako se dozator montira u sklopu sa sušarama SHD-100
  ili modelima većim od SHD-100-U, nosač je sa dodatno ojačanom velikom prirubnicom
 • Uređaj je izrađen po CE standardima

Preuzmite katalog

SGB Gravimetrijski blenderi

Opšte:

Gravimetrijski (težinski) mešači serije SGB se koriste na mašinama za brizganje, duvanje i ekstrudiranje, za precizno proporcionalno mešanje nekoliko vrsta materijala. Za kontrolu i upravljanje se koristi unapređeni PLC Siemens upravljački uređaj, sa digitalnim displejom.
Autokalibracija i kompenzacija omogućavaju vrlo precizno doziranje materijala. Vrlo precizan sistem za doziranje i vaga osiguravaju tačnost u okvirima ±0,1 – 0,3%

  Karakteristike:
 • Ujednačeno mešanje materijala nakon vaganja
 • Unapređeni sistem za doziranje precizno kontrolira i meri svaku komponentu
 • Autokalibracija nakon odvagivanja svakog materijala, osigurava tačnost
 • Konstruktivna izvedba za direktnu montažu na cilindar mašine potrošača
 • Nosač sa magnetima, klizačem i ručnim ventilom za pražnjenje, je u standardnoj isporuci
 • Memorija za 100 receptura
 • Procesuiranje 4 komponente istovremeno
 • Jednostavan pristup za čišćenje svih delova
 • Opciono se isporučuje podni nosač, pneumatski zatvarač, spremnik materijala i usisna kutija
 • ''Alarm log'' funkcija
 • Opciono, memorijska kartica za podatke o kvalitetu proizvoda
 • Opciono, izlazni analogni signal (0-10V) za podešavanje izlaznog kapaciteta
 • Opciono, senzor i alarm u slučaju nedostatka materijala u košu
 • Uređaj je izrađen po CE standardima

Preuzmite katalog

SSM Vertikalni mikseri

Opšte:

SSM vertikalni mikseri se uglavnom koriste za mešanje plastike u obliku granula.
Odlikuje ih jednostavna izvedba, velika brzina mešanja, jednostavno rukovanje, održavanje i čišćenje.
U ponudi je pet modela, kapaciteta od 25 do 300 kg.

  Karakteristike:
 • Posuda i mešač su izrađeni od nerđajućeg čelika, tako da je izbegnuta mogućnost
  kontaminacije materijala
 • Visoka efikasnost; kratko vreme mešanja, ušteda energije
 • Uređaj za automatsko zaustavljanje, sa mogućnošću podešavanja od 0 – 300 sati
 • Jednostavno pražnjenje komore, preko ručnog zasuna
 • Uređaj je izrađen po CE standardima

Preuzmite katalog

SVM - U Vertikalni mikseri

Opšte:

masine za brizganje plastikeVertikalni šaržni mikseri SVM-U su najnoviji Shini-jev proizvod, namenjen za jednolično mešanje materijala.
U vertikalnu radnu komoru postavljen je mešač, koji u toku rada rotira i podiže materijal od dna prema vrhu. Na ovaj način se u vrlo kratkom vremenu dobije ujednačena mešavina, uz znatnu uštedu energije. Radna komora i mešač su izrašeni od nerđajućeg čelika, čime je izbegnuta mogućnost kontaminacije materijala.
U ponudi se četiri modela; 80U, 160U, 300U i 750U.

  Karakteristike:
 • Efikasno i ujednačeno mešanje
 • Jednostavno pražnjenje; mogućnos promene smera okretanja mešača, radi čišćenja
 • Funkcija automatskog zasutavljanja sa podešavanjem od 0 – 300 sati
 • Uređaj za zaštitu rukovaoca i uređaja
 • SVM-80U do 300U imaju mobilno postolje, sa mogućnošću podešavanja visine
 • Pneumatski zasun za brzo pražnjenje se isporučuje kao dodatna oprema, za modele SVM-80U do 300U
 • Opciono, za modele SVM-80U do 300U se isporučuju dve usisne cevi za transport materijala u radnu komoru
 • Uređaj je izrađen po CE standardima

Preuzmite katalog

SDS Odvajači prašine

Opšte:

masine za brizganje plastikeSDS kompaktni odvajači prašine su opremljeni uređajem za uklanjanje statičkog elektriciteta u granulatu i duvaljkom za odvajanje prašine. Prašina koja je odvojena od granulata se odvodi u poseban spremnik.
U ponudi su tri modela, sa maksimalnim izlaznim kapacitetom do 500kg/h.

  Karakteristike:
 • Mogućnost regulacije protoka vazduha
 • Jednostavno rastavljanje radi čišćenja
 • Svi delovi koji su u kontaktu s granulatom su izrađeni od nerđajućeg čelika
 • Regulacija brzine protoka materijala
 • Usisna duvaljka za materijal je zaštićena od prašine
 • SDS-500 ima indikator alarma radi brze dijagnostike zastoja
 • SDS-500 ima duvaljku za transport materijala i koš sa fotosenzorom za automatsko punjenje koša
 • Uređaj je izrađen po CE standardima

Preuzmite katalog

SMS Detektori metala

Opšte:

masine za brizganje plastikeSMS detektori su vrlo osetljivi i pouzdani uređaji za otkrivanje i odstranjivanje metalnih opiljaka, kao što su gvožđe, čelik, bakar, aluminijum i slično. Mogu se montirati direktno na koš mašine za brizganje ili ekstrudera, radi zaštite pužnog vijka mašine od oštećenja.
U ponudi su četiri modela; SMS-35 do SMS-100.
Radni kapacitet je od 400 -12000 l/h.

  Karakteristike:
 • Brzo i efikasno odvajaju metal iz granulata
 • Minimalni prečnik metala koji se detektuje je 0,4mm. Preciznost se podešava prema aktuelnim potrebama
 • Kompaktna izvedba, jednostavno za montažu i rukovanje
 • U standardnoj isporuci je 12 lit. koš i crevo
 • Dimenzije koša i nosača mogu bite prilagođene specifičnim potrebama
 • Uređaj je izrađen po CE standardima

Preuzmite katalog