JUPITER II serija


masine za brizganje plastike

Energetski efikasne mašine za brizganje sa dve kalupne ploče


Pravo rešenje za proizvode većih gabarita (delovi za autoindustriju, kontejneri, palete, gajbe, ambalaža...)

Šta nudi JUPITER II: 

  masine za brizganje plastike
 • Ušteda energije: patentiran sistem servo pogona za maksimalnu energetsku efikasnost mašine
 • Brzina: poboljšana konstruktivna rešenja na sistemu za zatvaranje,  patentiran sistem bravljenja kalupa, povećana brzina zatvaranja / otvaranja.
 • Preciznost: patentiran sistem oslanjanja i vođenja pokretne kalupne ploče, povećana nosivost i preciznost
 • Pogodno za veće kalupe: povećan razmak između vođica, hod otvaranja i max / min dimenzije kalupa
 • Modularnost: moguće kombinacije jedinica za zatvaranje i ubrizgavanje prema zahtevima proizvoda
 • Fleksibilnost: širok spektar primena uz standardnu opremu i dodatne opcije 
 • Kratki rokovi isporuke i konkurentne cene

PREUZMITE BROŠURE: 

Brošura JUPITER II

Tehničke karakteristike JUPITER II 450-1080 t

Tehničke karakteristike JUPITER II 1200- 4000 t

   Jedinica za zatvaranje kalupa
  • Dva balansirana cilindra za brzo zatvaranje / otvaranje
  • Četiri cilindra za ostvarivanje visokog pritiska zatvaranja
  • Patentirani sistem oslanjanja, vođenja i bravljenja; smanjeno trenje, povećana brzina i preciznost
  • Hidraulična zaštita kalupa
  • Digitalni pozicioner za preciznu kontrolu položaja
  • Profiliranje pritiska i brzine zatvaranja / otvaranja u pet faza
  • Paralelne radnje; otvaranje kalupa + izbacivač ili izvlakač jezgre
  • Programiranje rada izbacivača
  • Hidraulični izvlakači jezgri
  • Automatski sistem za podešavanje visine kalupa
  • Automatski upravljana prednja vrata
  • Automatski sistem za podmazivanje
  • Hidraulične, električne i mehaničke zaštite
   Jedinica za ubrizgavanje
  • Izbor prečnika i geometrije pužnog vijka
  • Balansirani tandem cilindri za ubrizgavanje
  • Povećana nosivost pokretne kalupne ploče, veće brzine i preciznost 
  • Hidraulični motor velikog zakretnog momenta
  • Hidraulična mlaznica
  • Uređaj za brzu demontažu / montažu cilindra za topljenje
  • Profiliranje pritiska i brzine ubrizgavanja i držanja
  • Automatska kontrola jastuka
  • Zaštita od hladnog starta
  • PID regulacija temperature cilindra za topljenje
   masine za brizganje plastikeJedinica za upravljanje
  • Kontroler KEBA 2880, najnovija generacija
  • 12’’ ili 15" kolor touch screen monitor visoke rezolucije
  • Optimizovan komandni panel, logičan i jasan raspored radnih ekrana
  • Korisnički meni na srpskom / hrvatskom jeziku
  • Fleksibilno programiranje i kontrola svih elemenata radnog ciklusa
  • Upravljanje kvalitetom proizvoda
  • Autodijagnostika ulaznih / izlaznih stanja
  • Autodijagnostika i arhiva alarmnih stanja
  • Kontrola potrošnje energije
  • Ethernet
  • Zaštita sistema od neovlašćenog pristupa
  • Memorija kalupa; baza podataka za radne parametre
  • Kreiranje i štampanje izveštaja