Dozatori i mešači

SCM volumetrijski dozatori

Volumetrijski (zapreminski) dozatori SCM se koriste za precizno automatsko doziranje i mešanje originalnog materijala, regenerata, masterbača ili aditiva. Kao pogon se koristi DC elektromotor. Na osnovu zadanog odnosa mešanja, mikroprocesor precizno kontrolira rotaciju pužnog vijka za doziranje, kako bi se postigla izlazna tačnost u okvirima od ±1%. Pogonski motor je preko reduktora sa prenosnim odnosom 38:1 povezan sa pužnim vijkom prečnika 12, 14, 16, 20 ili 30 mm. U ponudi je 4 modela dozatora, kapaciteta od 0,1 do 110 kg/h. U ponudi su i dozatori sa 2 ili 4 koša za doziranje, kao i dozatori za visoke temperature. Posebno korisna opcija je i ugrađen mešač kojim se postiže ravnomernije umešavanje masterbača i ujednačena boja proizvoda.

Preuzmite katalog: Volumetrijski dozatori SCM.pdf

Saznajte više o prednostima na linku Meet Shini auxiliary equipment - SCM.pdf

SGD gravimetrijski dozatori

Gravimetrijski (težinski) mešači serije SGD se koriste za precizno proporcionalno mešanje nekoliko vrsta materijala. U ponudi su tri modela dozatora, sa kapacitetom od 0,04 do 32 kg/h. Prema zahtevu kupca, moguća je kombinacija dva pojedinačna dozatora u kompaktnu jedinicu za doziranje.

Preuzmite katalog:SGD.pdf

Saznajte više o prednostima na linku Meet Shini auxiliary equipment - SGD-MS.pdf

 

SGB gravimetrijski blenderi

Gravimetrijski (težinski) mešači serije SGB se koriste na mašinama za brizganje, duvanje i ekstrudiranje, za precizno proporcionalno mešanje nekoliko vrsta materijala. Za kontrolu i upravljanje se koristi unapređeni PLC Siemens upravljački uređaj, sa digitalnim displejom. Autokalibracija i kompenzacija omogućavaju vrlo precizno doziranje materijala. Vrlo precizan sistem za doziranje i vaga osiguravaju tačnost u okvirima ±0,1 – 0,3%. U ponudi su 42 modela blendera, sa različitim izlaznim kapacitetima i za različite materijale (osim praškastih materijala i ljuspica).

Preuzmite katalog: Gravimetrijski blenderi SGB.pdf

 

SSM-U mešači

SSM vertikalni mešači se uglavnom koriste za jednolično umešavanje originalne plastike u obliku granula i različitih aditiva. Odlikuje ih jednostavna izvedba, velika brzina mešanja, jednostavno rukovanje, održavanje i čišćenje.

Preuzmite katalog:SSM-U.pdf

 

SVM - U vertikalni mešači

Uglavnom se koriste za mešanje originalne plastike, masterbača i regenerata u kompaktnu smešu. Ne mogu se koristiti za praškaste materijale, za prehrambene proizvode, kao i za eksplozivne ili zapaljive materijale. Kompaktnog i jednostavnog dizajna, velikih kapaciteta mešanja (400 do 13000 kg/h), jednostavni za rukovanje i održavanje. 

Preuzmite katalog: Vertikalni mikseri SVM-U.pdf

Saznajte više o prednostima na linku Meet Shini auxiliary equipment - SVM_U.pdf

 

SPV-U proporcionalni ventili

SPV-U proporcionalni ventili služe za mešanje regenerata i originalnog materijala u zadanom odnosu, pre prerade u cilindru za topljenje. Mogu se montirati direktno na transporter granulata ili u liniju za transport. Glavne odlike su preciznost i jednostavno rukovanje.

Preuzmite katalog:SPV-U.pdf

 

SMS detektori i odvajači metala

SMS detektori su vrlo osetljivi i pouzdani uređaji za otkrivanje i odstranjivanje metalnih opiljaka, kao što su gvožđe, čelik, bakar, aluminijum i slično. Mogu se montirati direktno na koš mašine za brizganje ili ekstrudera, radi zaštite pužnog vijka mašine od oštećenja. U ponudi su dva modela, radnog kapaciteta 1500 i 3000 l/h.

Preuzmite katalog: Metal Detecting Separators SMS.pdf

 

SDS odvajači prašine

SDS kompaktni odvajači prašine su opremljeni uređajem za uklanjanje statičkog elektriciteta u granulatu i duvaljkom za odvajanje prašine. Prašina koja je odvojena od granulata se odvodi u poseban spremnik. Pogodni su za materijale kao što su PET, PA, PP i sl. Pri izboru tipa uređaja treba voditi računa da li je originalni materijal zagrejan na visoku temperaturu, ili je potrebno obezbediti zatvoreni ciklus cirkulacije vazduha nakon sušenja. SDS-100/250 se koristi samo za odvajanje prašine sa originalnih materijala. Za SDS-500 je predviđeno da se postavlja na pod radionice.

Preuzmite katalog:SDS.pdf

 

SLWF ‘Loss-in-Weight’ dozatori

Posebno su pogodni za snabdevanje materijalom dvopužnih ekstrudera, pri čemu je povećana zaštita pužnih vijaka i značajno poboljšan kvalitet proizvoda. Za upravljanje se koristi Siemens PLC, sa dodirnim ekranom (zatvorena petlja regulacije). Pužni vijak je izrađen od nerđajućeg čelika, kako bi se izbegla kontaminacija materijala.

Preuzmite katalog:SLWF.pdf

 

SLD dozatori tečnog masterbača

SLD dozatori su namenjeni za precizno doziranje tečnih masterbača prilikom procesa brizganja ili ekstrudiranja proizvoda. Tačnost pumpe je u granicama od 0,05 g.

Preuzmite katalog:SLD.pdf